Operativní leasing

Operativní leasing je pronájem, jehož smyslem je poskytování služby, nikoli pořízení vozu.

Operativní leasing je určen pro soukromou osobu, podnikatele, ale i firmu.

Nájemce se nemusí o nic starat, jen jezdí a platí měsíční fixní splátku, která je po celou dobu užívání vozu neměnná.

Nájemci odpadají starosti s financováním, pojištěním, servisem, prodejem ojetého vozu apod.

Pro podnikatele a firmy dále platí, že:
- Měsíční splátka je u operativního leasingu daňově uznatelným nákladem.
- Pokud jste plátce DPH, tak DPH z měsíční splátky je 100% odpočitatelné. DPH obsažená ve splátce tak v plné míře snižuje celkovou daňovou povinnost nájemce.
- Součástí pronájmu je vždy i doprovodný servis předmětu leasingu v dohodnutém rozsahu.
- Smlouva na operativní leasing je uzavírána na pevně stanovenou dobu  a na předem daný počet kilometrů (zpravidla se sjednává měsíční anebo roční nájezd km).

Operativní leasing vozu lze doplnit komplexním zajištěním všech potřebných služeb pro provoz vozidel (sada zimních kol, dálniční známky…).

Po skončení doby pronájmu zůstává předmět leasingu v majetku pronajímatele.