Platba

Před uzavření smlouvy, ještě před převzetím vozidla, je třeba zaplatit převodem na náš účet nebo hotově v pokladně provozovny vratnou finanční jistotu ve výši 2 x splátek vybraného vozu (v rámci schvalování vašeho obchodního případu však může náš risk management navrhnout částku vyšší)

Tato jistota je u nás uložena po celou dobu trvání smlouvy a slouží ke krytí případných nedoplatků anebo jako kauce při případných poškozeních, která nejsou hrazena z titulu pojištění vozidla.

Jistota je vratná po ukončení pronájmu a celkového vyúčtování všech pohledávek.

Nájemné je placeno v měsíčních termínech (pokud není dohodnuto jinak) na základě splátkového kalendáře. První splátka je splatná v den předání vozidla.

Nájemci jsou v průběhu pronájmu přeúčtovávány veškeré pokuty vystavené orgány státní správy a místní samosprávy, které souvisí s provozováním vozidla (např. pokuty za překročení rychlosti, špatné parkování apod.). Všechny tyto pokuty jsou orgány státní správy a samosprávy zasílány na AUTOSTYL jakožto majitele (příp. nájemce) vozidla a jsou podloženy doklady o přestupcích podle platné legislativy.

Nájemci, jako provozovateli vozidla, jsou tyto částky fakturovány. Nájemce je povinen bezodkladně platit veškeré pokuty podle těchto dokladů.