Jak to funguje OL

Jak to funguje? (OL)

Operativní leasing není již jen výsadou firem a podnikatelů. V současné době je dostupná i fyzickým osobám.

Jedná se o službu a nikoliv o pořízení nového vozu a právě proto odpadají zákazníkům starosti s akontací, pojištěním, servisem a následným prodejem ojetého vozu.

Jedná se tedy o dlouhodobí pronájem vozu, kdy nájemce hradí fixní splátku, která je po celou dobu užívání vozu neměnná. Smlouva na operativní leasing je uzavírána na relativně krátkou dobu a na předem daný počet kilometrů.

(spíše pro firmy info)
Operativní leasing firemního vozu lze doplnit komplexním zajištěním všech potřebných služeb pro provoz vozidel (sada zimních kol, dálniční známky….). Doba leasingu je obvykle kratší než doba životnosti a doby odepisování předmětu leasingu podle platných daňových předpisů. Po skončení doby splácení zůstává předmět leasingu v majetku leasingové společnosti (pokud nedojde k jiné dohodě).