Pro firmy

Operativní leasing firemního vozu lze doplnit komplexním zajištěním všech potřebných služeb pro provoz vozidel (sada zimních kol, dálniční známky….). Doba leasingu je obvykle kratší než doba životnosti a doby odepisování předmětu leasingu podle platných daňových předpisů. Po skončení doby splácení zůstává předmět leasingu v majetku leasingové společnosti (pokud nedojde k jiné dohodě).

Pro podnikatele a firmy dále platí, že:

  • Měsíční splátka je u operativního leasingu daňově uznatelným nákladem.
  • Pokud jste plátce DPH, tak DPH z měsíční splátky je 100% odpočitatelné. DPH obsažená ve splátce tak v plné míře snižuje celkovou daňovou povinnost nájemce.
  • Součástí pronájmu je vždy i doprovodný servis předmětu leasingu v dohodnutém rozsahu.
  • Smlouva na operativní leasing je uzavírána na pevně stanovenou dobu a na předem daný počet kilometrů (zpravidla se sjednává měsíční anebo roční nájezd km).

Samozřejmostí je možnost odkoupení vozu po skončení OL. Kupujete vůz, který znáte a máte jistotu jeho historie včetně kvalitního servisu.
Těšíme se na spolupráci.